Individualna terapija

Individualna terapija je osnovni vid rada sa detetom ili odraslom osobom koji ispoljavaju poteškoće u verbalnoj komunikaciji. Zasnovana ja na dijagnostici i planu i programu sprovođenja tretmana.

Individualna organizacija rada podrazumeva planiranje, programiranje i ostvarivanje procesa logopedskog tretmana sa svakim slučajem posebno. Zašto? Ukratko, osoba ili dete  se vrlo brzo usredesredi na zadatke, pažnja je nepodeljena, strah ili stid od greške je sveden na najmanju moguću meru, svi kanali komunikacije potpuno fokusirani na određenu jedinicu tretmana kojom se bavimo, komunikacija se prilagođava jedinstvenom  senzibilitetu deteta ili osobe  i to je polazna tačka za izgradnju funkcionalnog komunikativnog stila.

Dalje, kod nekih ljudi je dominantan jedan glavni kanal komunikacije, dok su drugi potisnuti. Ponekad je potrebno više vremena da dete ili osoba osvesti i uključi sve sposobnosti i veštine kojima raspolaže a nekada je neophodno da ih razvijamo pre nego što otpočnemo samu govorno -jezičku terapiju.

Plan i program zavise od konkretnog stanja date osobe i zaista je jedinstven i neponovljiv. Postoji opšta struktura tretmana, naravno,ali za dve osobe sa vrlo sličnim artikulacionim odstupanjem biće neophodni sasvim različiti načini pristupa jednostavno zato što svako od nas ima svoj način obrade i upamćivanja novih informacija kao i svoj način reintegracije novostečene veštine. Razlikovaće se i tempo ovladavanja veštinom kao i stepen slobode korišćenja nove veštine. Nekada stanje uspeha izazove osećaj zbunjenosti ili čak stida, pa je potrebno dodatno vreme za reintegraciju i  “apdejtovanje” slike o sebi.