Individualna terapija

Individualna terapija je osnovni vid rada sa detetom ili odraslom osobom koji ispoljavaju poteškoće u verbalnoj komunikaciji. Zasnovana ja na dijagnostici i planu i programu sprovođenja tretmana.

Read More