šta nudimo

Usluge

Govorno-jezička terapija

Naš metod rada zasnovan je na opservaciji i dijagnostici čvornih tačaka zastoja i načina na koji ličnost pokušava da razreši teškoće.

Learn More

Savetovanje

Životne prepreke i teškoće mogu biti i poziv na rast i razvoj i bogatiiji život.

Learn More

Individualna terapija

Individualna terapija je osnovni vid rada sa detetom ili odraslom osobom koji ispoljavaju poteškoće u verbalnoj komunikaciji. Zasnovana ja na...

Learn More
Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike

U osnovi metoda reeedukacije psihomotorike leži neuropsihološka habilitacija i rehabilitacija pokreta.

Learn More

Grupna terapija

“Mi” smo ta promena koju čekamo da se desi. Promena se dešava tek nakon učenja i aktivnosti.

Learn More

Razgovarajte sa kompetentnom osobom i zakažite razgovor sada.

Zakazite susret